ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο ειδικός πνευμονολόγος - φυματιολόγος Γκαναβίας Λάμπρος αντιμετωπίζει όλα τα πνευμονολογικά περιστατικά παρέχοντας, στο ιατρείο του
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ιατρικές υπηρεσίες, που σχετίζονται με:

  • Σπιρομέτρηση
  • Βρογχικό Άσθμα
  • Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (Χ.Α.Π.)
  • Διακοπή Καπνίσματος
  • Λοιμώξεις του Αναπνευστικού
  • Διάγνωση και αντιμετώπιση Φυματίωσης
  • Διερεύνηση Χρόνιου Βήχα
  • Εκτίμηση - Μελέτη απνοιών κατά τον ύπνο
  • Διερεύνηση και αντιμετώπιση παθολογικών ευρημάτων σε ακτινογραφία ή αξονική θώρακος