ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Dr.  ΓΚΑΝΑΒΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ - ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

Αν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Ιατρείο:

Πλατεία Ιπποδρομίου 17, 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54621

Τηλ./Fax: 2310 22 09 57, Κιν.: 6944 68 36 88

E-mail: lganavias@yahoo.com

Ωράριο Λειτουργίας
Ο ιατρός είναι συμβεβλημένος με ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΟΓΑ), ΥΠΕΘΑ και δέχεται επισκέψεις κατόπιν ραντεβού,17:30-20:30.